Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳ

06/07/2019 06:40

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị

Ngày 5/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳ. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, các Ban Đảng, các Bộ, Ngành có liên quan. Nguồn: VTV1