Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban cán sự đảng TAND tối cao và Ban cán sự đảng VKSND tối cao

27/06/2022 19:17
Tin truyền hình

Ngày 25/6 tại Hà Nội, TAND tối cao phối hợp với VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01-NQLT/BCS ngày 22/3/2016 về việc tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Ban cán sự đang TAND tối cao và Ban cán sự đảng VKSND tối cao.