Tiêu cực báo chí và hệ lụy

12/08/2020 10:20
Câu chuyện về tiêu cực báo chí không mới, nhưng chưa bao giờ xuất hiện với tần suất nhiều như bây giờ, trong bối cảnh kinh tế thị trường. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự nghề nghiệp của các nhà báo. (Theo TTXVN)

Advertisement