Thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày đối với thôn Hạ Lôi

08/04/2020 21:06

Rà soát hơn 52.000 người liên quan đến bệnh viện Bạch Mai

Thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh trong thời gian 28 ngày (từ hôm nay đến hết ngày 6/5/2020). Đây là quyết định mới nhất vừa được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Mê Linh, Hà Nội đưa ra. Nguồn: VTV1