Thêm nhiều ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới ở Đông Nam Á

20/03/2020 10:35

Phát hiện cách hệ miễn dịch chống lại virus Corona

Tại khu vực Đông Nam Á, trong khi Lào và Myanmar chưa phát hiện ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào thì ở các nước còn lại đang ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới gây lo ngại. (Nguồn: VNews)

Advertisement