Thanh tra công trình thủy lợi chưa nghiệm thu đã hư hỏng

01/12/2020 13:11

Cán bộ thanh tra phải gương mẫu, có đạo đức, giỏi nghiệp vụ và bản lĩnh trong công việc

UBND tỉnh Gia Lai vừa chính thức chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc thanh tra quá trình triển khai dự án công trình thủy lợi Pleikeo (huyện Chư Sê) có vốn đầu tư gần 120 tỷ đồng, chưa nghiệm thu đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Nguồn: Vnews

Advertisement