Thả cá Koi Nhật Bản xuống sông Tô Lịch và Hồ Tây để minh chứng chất lượng nước

16/09/2019 19:09

Chuyên gia Nhật Bản tắm bằng nước sông Tô Lịch đã qua xử lý

Sáng 16/9, chuyên gia Nhật Bản thả 300 cá Koi, cá chép Việt Nam xuống vùng nước đã được xử lý; đồng thời thả 200 con cá rô phi xuống lòng sông Tô Lịch. (Nguồn: Báo tin tức)