Tạm đình chỉ công tác trưởng đoàn tiếp viên Vietnam Airlines

03/12/2020 14:01

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân làm lây lan dịch COVID-19

Ông Phan Ngọc Linh, trưởng đoàn tiếp viên Vietnam Airlines bị đình chỉ công tác trong thời 15 ngày để làm rõ trách nhiệm liên quan đến vi phạm quy định cách ly. Nguồn: Vnews

Advertisement