Sự thật về "thần y" chữa bệnh nan y bằng máy kẹp "cả thế giới mới có một cái"

13/04/2021 09:59

Thâm nhập cơ sở chữa COVID lừa đảo bằng phương pháp mê tín

Ở Thái Nguyên hiện có một người tự xưng là "thần y" chữa được bách bệnh, cả những bệnh nan y, bệnh viện trả về. Thực hư chuyện này ra sao? (Theo VTV24)

Advertisement