Sĩ quan công an được kéo dài thời gian làm việc tới 70 tuổi

19/06/2019 10:11
Nghị định 49 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 25/7 quy định tuổi phục vụ trong công an nhân dân với nam là 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp trong công an được kéo dài tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Advertisement