Quy trình tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Việt Nam trên người

16/12/2020 11:02

Mỹ bắt đầu triển khai chủng ngừa vaccine COVID-19

Tất cả các đối tượng tham gia nghiên cứu sẽ được tiêm bắp 2 liều vaccine hoặc giả dược (đối với gian đoạn 2 và 3). Khoảng cách giữa 2 liều là 28 ngày. Nguồn: Vnews

Advertisement