Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng

24/01/2021 10:41
Những ngày này, các tuyến phố của Thủ đô rực rỡ cờ, hoa, pano, áp phích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ khai mạc vào ngày 25/1/2021. (Theo Vnews)

Advertisement