Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết thúc tốt đẹp

12/01/2021 19:34
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 52, tại Nhà Quốc hội, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. Các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đã tán thành nhiều nội dung được nêu. (Theo VTV1)

Advertisement