Ông Trump không tới, ai giao cặp hạt nhân cho ông Biden trong lễ nhậm chức?

11/01/2021 19:21

Chân dung Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ Joe Biden

Các tổng thống Mỹ được tháp tùng bởi một phụ tá quân sự mang theo một chiếc cặp với các công cụ cần thiết kích hoạt chiến tranh hạt nhân. Trong lễ nhậm chức của tổng thống, quyền chỉ huy hạt nhân và "quả bóng hạt nhân", như người Mỹ thường gọi đùa về chiếc cặp quan trọng này, được chuyển giao cho tổng thống mới. Nhưng nếu ông Trump không tới dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden….. Nguồn: Vnews