Nhiều doanh nghiệp nợ thuế do COVID-19

26/10/2020 09:05
Dịch bệnh COVID-19 kéo dài, cùng với thiên tai lũ lụt đã tác động không nhỏ tới “sức khỏe” của doanh nghiệp, kéo theo đó là hệ lụy nợ thuế. Bên cạnh những biện pháp quyết liệt để thu hồi nợ, ngành Thuế đã áp dụng giải pháp linh hoạt, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất. (Theo Vnews)

Advertisement