Nhiều đại biểu Quốc hội kỳ vọng kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

21/10/2019 14:21

Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Đây là kỳ họp sẽ bàn thảo nhiều nội dung quan trọng về xây dựng pháp luật, xem xét và quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát…(Nguồn: VNews)

Advertisement