Người từng nhiễm biến thể COVID-19 Nam Phi miễn nhiễm với các biến thể khác?

05/03/2021 12:30

Biến chủng SAR-CoV-2 ở California (Mỹ) làm tăng nguy cơ tử vong gấp 11 lần

Những người đã từng nhiễm biến thể 501Y.V2 có nguồn gốc từ Nam Phi sẽ có khả năng đề kháng mạnh mẽ với các biến thể khác của virus SARS-CoV-2. Nguồn: Vnews

Advertisement