Năm 2021, Việt Nam thử nghiệm lâm sàng vắc-xin COVID-19 giai đoạn II và III

01/10/2020 11:53

Nga thử nghiệm vắcxin chống COVID-19 trên người

Tổ chức Y tế thế giới cho biết, hiện nay đã có 187 loại vắc-xin COVID-19 đang triển khai nghiên cứu trên toàn thế giới, trong đó có 38 vắc-xin đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng, 149 loại đang trong quá trình nghiên cứu tiền lâm sàng. (Nguồn: VNews)

Advertisement