Một năm nhiều thảm họa của Indonesia

24/12/2018 08:42
Với những thiệt hại nghiêm trọng từ một loạt các vụ động đất, sóng thần... năm 2018 được xem là một năm nhiều thảm họa của Indonesia. (Nguồn: Vnews)