Mở rộng đối tượng kê khai tài sản

13/11/2018 18:37
Đến nay Dự thảo luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến quy định về xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý về nguồn gốc. Ngoài ra dự thảo cũng được chỉnh lý theo phân biệt rõ các nhóm đối tượng để áp dụng phương thức kê khai, xác minh tài sản, thu nhập phù hợp. (Nguồn: TTXVN)