'Mặt trời nhân tạo' của Trung Quốc đi vào hoạt động

05/12/2020 20:55

Video khoảnh khắc Kính viễn vọng khổng lồ Arecibo sụp đổ

Ngày 4/12, "mặt trời nhân tạo" thế hệ mới của Trung Quốc - HL-2M Tokamak - đã đi vào hoạt động và đạt được phản ứng sinh năng lượng qua plasma đầu tiên. Nguồn: Vnews

Advertisement