Liên đoàn bóng đá Việt Nam trả vé cho người đặt online

14/12/2018 17:18
Hơn 10.000 người hâm mộ đã đặt vé online thành công, 3.000 người sẽ đến nhận vé trực tiếp tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), hơn 7.000 vé còn lại được chuyển qua đường bưu điện. (Vnews)

Advertisement