Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

18/11/2020 17:29

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), sáng 18/11, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguồn: Vnews

Advertisement