Lá chắn vùng biên cương

02/08/2021 14:40

Ngày đêm chống dịch nơi biên giới

Thực tế cho thấy nước ta xuất hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 là người nước ngoài hoặc có tiếp xúc với người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Mặc dù các lực lượng chức năng đã nỗ lực để ngăn chặn người tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng các con đường phi pháp nhưng vẫn có nhiều trường hợp đã thực hiện trót lọt. Sự mất kiểm soát đối với COVID-19 hoàn toàn có thể xảy ra nếu chúng ta không kịp thời ngăn chặn triệt để các nguy cơ, trong đó có tình trạng nhập cảnh trái phép...

Advertisement