Kỳ vọng từ những mũi tiêm vắc xin COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam

09/03/2021 10:42
những liều vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên sẽ được tiêm, trước hết tại 18 cơ sở đang điều trị bệnh nhân COVID-19, các vùng có dịch. (Theo VTV24)

Advertisement