Không tổ chức Khai Ấn đền Trần và chợ Viềng Xuân 2021

27/01/2021 11:54

Đền Trần người "đông như nêm" trong đêm khai ấn

Tỉnh Nam Định vừa có Công văn số 37 chỉ đạo về việc dừng tổ chức Lễ hội Khai Ấn đền Trần Xuân Tân Sửu năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hoạt động họp chợ Viềng cũng tạm dừng. Nguồn: Vnews

Advertisement