Khiếu nại, tố cáo gia tăng trước thềm Đại hội

22/07/2020 18:33

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công

Hiện tượng khiếu nại, tố cáo nhằm gây chia rẽ nội bộ, vu khống, bôi nhọ danh dự đời tư cán bộ tăng mạnh ở hầu hết các cấp mỗi kỳ ĐH Đảng, tạo ra sự bất ổn tại nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương. Nguồn: Vnews

Advertisement