Khai trương trang thông tin về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

04/12/2020 11:58

Bế mạc Hội nghị lần thứ 13, BCH Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 3/12, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam khai trương trang thông tin đặc biệt, đa loại hình và đa ngôn ngữ, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại địa chỉ: http://daihoidang.vn. Nguồn: Vnews

Advertisement