Khai mạc Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

27/04/2021 18:15

Các mốc thời gian quan trọng về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2021

Sáng 27/4, tại Nhà Quốc hội, phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong 1 ngày để xem xét các nội dung chương trình công tác năm 2021 của Quốc hội khóa XIV. Nguồn: Vnews

Advertisement