Hơn 700 doanh nghiệp nợ thuế bị Cục Thuế Hà Nội điểm danh

19/09/2019 13:25

Hà Nội công khai 96 đơn vị nợ thuế, phí

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp với 701 doanh nghiệp được nêu tên với tổng số tiền nợ là hơn 536,3 tỷ đồng. (Nguồn: VNews)