Học sinh Hà Nội học trực tuyến hết tháng

17/02/2021 10:48
Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn về việc cho sinh tạm dừng đến trường từ ngày 17/2 đến hết ngày 28/2 nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. (Theo Vnews)

Advertisement