Học sinh Hà Nội có thể dự tuyển vào lớp 10 trường ngoài công lập bằng học bạ

22/04/2020 10:34

Đà Nẵng lùi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, năm học 2020-2021, các trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn áp dụng phương thức xét tuyển để tuyển sinh vào lớp 10 như năm học trước. (Nguồn: VNews)