Hà Nội quy định 7 khoản Hội phụ huynh không được thu

01/08/2019 16:02

Hà Nội tăng học phí tối đa 40%

UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020. Văn bản này cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. (Nguồn: VNews)