Hà Nội đáp ứng y tế, sẵn sàng phục vụ Đại hội Đảng

16/01/2021 20:07

Ngày 22/1, khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Ngành y tế Hà Nội phụ trách phục vụ đảm bảo y tế 10 địa điểm tại Trung tâm hội nghị quốc gia và các khách sạn phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nguồn: Vnews

Advertisement