Gần 1.000 người về nhà khi hoàn thành cách ly

04/04/2020 21:20

Khách Tây cảm ơn Việt Nam khi hết cách ly

930 người hoàn thành cách ly 14 ngày tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, ĐH Quốc gia, được về nhà sau khi có kết quả âm tính COVID-19. Nguồn: VnExpress

Advertisement