Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên vừa hồng, vừa chuyên cho Ngành và đất nước

20/11/2019 17:09

Lãnh đạo VKSND tối cao làm việc với Báo Bảo vệ pháp luật về công tác tuyên truyền 60 năm thành lập Ngành

(BVPL) - Mỗi thầy giáo, cô giáo trường ĐH Kiểm sát Hà Nội phải thực sự gương mẫu, là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, tiếp tục đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên vừa hồng, vừa chuyên cho Ngành và đất nước - đồng chí Trần Công Phàn nhấn mạnh.

Advertisement