Đảng bộ VKSND tối cao học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

03/12/2019 20:45

Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ 10, Vụ 12 thuộc VKSND tối cao

(BVPL) - Sáng 3/12, tại trụ sở cơ quan, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCHTW Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 11, khóa XII) và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tới toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.

Advertisement