Đại cử tri Mỹ bầu ông Joe Biden làm Tổng thống

16/12/2020 11:03
Ngày 14/12, 538 đại cử tri Mỹ đã bắt đầu bỏ phiếu để bầu Tổng thống và chấm dứt mọi nỗ lực kiện tụng kết quả bầu cử. (Theo VTV24)