Đại biểu Quốc hội: Tránh 'té nước theo mưa' trong tăng giá điện

30/05/2019 16:47

Đại biểu Quốc hội nói về sự bất hợp lý của biểu giá điện 6 bậc lũy kế

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm công bố kết luận thanh tra giá điện, kiến nghị Quốc hội đưa vào danh mục kiểm toán nhà nước hoạt động kinh doanh điện. (Nguồn: VTV1 - VnExpress)

Advertisement