Công trình trường học chưa bàn giao đã xuống cấp

25/09/2020 09:54

Cổng trường bị sập ở Lào Cai: Trụ gạch không cốt thép, kinh phí 14 triệu đồng

Chương trình Kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 2017-2020 do Ban quản lý các dự án chuyên ngành giáo dục và đào tạo làm chủ đầu tư tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An có 22 công trình. Tuy nhiên, hầu hết các công trình này đều “có vấn đề” về chất lượng, địa phương và nhà trường còn phát hiện đơn vị thi công dùng vật liệu không đạt chất lượng. Tiến độ thi công đặt ra trong 6 tháng phải hoàn thành nhưng đến nay, nhiều trường khởi công hơn 2 năm vẫn chưa thể bàn giao cho địa phương. (Nguồn: VNews)

Advertisement