Công tác phòng chống tham nhũng nhiệm kỳ này phải mạnh mẽ, hiệu quả hơn nhiệm kỳ trước

18/03/2021 14:26

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt

Sáng nay, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo để cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 19 vào tháng 1/2021 đến nay. Nguồn: VTV

Advertisement