Có 13 hành vi về cư trú bị nghiêm cấm theo luật mới

14/04/2021 10:06
Theo Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ 1/7/2021, việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân sẽ có một phần bị hạn chế và 13 hành vi về cư trú bị nghiêm cấm. (Theo Vnews)

Advertisement