Chuyên gia Nhật đưa mức phí xử lý nước thải sông Tô Lịch

31/10/2019 10:05

Cá Koi Nhật chết nổi trên mặt nước sông Tô Lịch

Chuyên gia Nhật cho biết mỗi m3 nước thải sông Tô Lịch cần 58 đồng để xử lý với đầu tư ban đầu khoảng 2 triệu đồng. Theo VnExpress