Chủ tịch nước: Xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền là nhiệm vụ quan trọng

09/06/2021 23:38

Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương

Ngày 9/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nghe báo cáo về kế hoạch triển khai xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án. Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Nguồn: Vnews

Advertisement