Chế độ lương, thưởng Tết Dương lịch năm 2020

13/12/2019 10:00

Nóng trong tuần trên Báo Bảo vệ pháp luật

Tết Dương lịch 2020, người lao động được nghỉ 1 ngày. Người lao động làm ngày Tết Dương lịch sẽ được hưởng tối thiểu 400% tiền lương ngày làm việc bình thường. Nguồn: Vnews