Bỏ quy định phải bật đèn xe máy cả ngày

05/07/2020 21:18

Khởi tố thêm 9 bị can trong sai phạm dự án cao tốc

Dự thảo lần 2 Luật Giao thông đường bộ đã tiếp thu ý kiến và chính thức bỏ quy định phải bật đèn xe máy hoặc đèn nhận diện cả ngày khi tham gia giao thông. Nguồn: Vnews