Bộ Giáo dục đề nghị các địa phương căn cứ tình hình tiếp tục cho học sinh nghỉ

07/02/2020 20:51

Đột phá quan trọng trong sản xuất vaccine 2019-nCoV

Sau khi đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh cũng như các biện pháp đã thực hiện trong thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng dịch do nCoV, Bộ Giáo dục đào tạo thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Nguồn: Vnews

Advertisement