Bộ GD&ĐT yêu cầu chỉnh sửa sách Tiếng Việt 1

17/10/2020 18:33

Trách nhiệm của Hội đồng thẩm định sách Tiếng Việt 1 ở đâu?

Liên quan đến bộ sách Tiếng Việt 1 có nhiều sạn, mới đây, Bộ GD&ĐT có thông báo yêu cầu nhà xuất bản và tác giả sách Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều chỉnh sửa, hiệu đính nội dung chưa phù hợp, gửi Hội đồng quốc gia thẩm định để thẩm định. Sau đó, Hội đồng báo cáo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét, phê duyệt nội dung chỉnh sửa trước ngày 15/11.

Advertisement