Bỏ đề xuất bằng lái xe hạng A0

09/07/2020 17:42

11 vi phạm bị tước bằng lái theo dự thảo luật mới

Bằng lái hạng A0 đã được loại khỏi Dự thảo Luật và nghiên cứu việc cấp bằng lái xe hạng A1 cho người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Nguồn: Vnews