Bộ Chính trị thi hành kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến

22/06/2019 16:14

Ban Bí thư họp xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

(BVPL) - Ngày 21/6/2019, tại Hà Nội, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 201-TTr/UBKTTW, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức Cách chức các chức vụ ở Đảng ủy Quân sự Trung ương và Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Advertisement